Zakup i dostawa fabrycznie nowych 5 szt. pieców BIOPELLET 18/24 firmy FERROLI do magazynu ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowy I

Wzór umowy