Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 16 w budynku mieszkalnym przy ul. Nowogrodzkiej 48 w Warszawie.

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE Pustostan NOWOGRODZKA 48 LOK 16

SIWZ Remont pustostanu nr 16 Nowogrodzka 48

ofertowy Budowlanka Nowogrodzka 48 lok 16

ofertowy elektryka Nowogrodzka 48 lok 16

ofertowy wod-kan Nowogrodzka 48 lok 16

Zawiadomienie o wyborze oferty Nowogrodzka 48

opis przedmiotu zamówienia -Nowogrodza 48 m 16 (1)

Informacja o wyborze oferty Nowogrodzka 48SPEC. TECH. NOWOGRODZKA 48 M 16

MODYFIKACJA SIWZ

Zamiennny Nowogrodzka 48 Budowlanka

Zamienny Nowogrodzka 48 Sanitarny

Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 16 w budynku mieszkalnym przy ul. Nowogrodzkiej 48 w Warszawie.

Ogłoszenie Nowogrodzka 48 lok 16

SIWZ Remont pustostanu nr 16 Nowogrodzka 48

ofertowy Budowlanka Nowogrodzka 48 lok 16

ofertowy elektryka Nowogrodzka 48 lok 16

ofertowy wod-kan Nowogrodzka 48 lok 16

opis przedmiotu zamówienia -Nowogrodza 48 m 16 (1)

Informacja o unieważnieniu

NOWOGRODZKASPEC. TECH. NOWOGRODZKA 48 M 16