Usługa plakatowania i oczyszczania 19 słupów ogłoszeniowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy II

Opis zamówienia Plakatowanie

Wzór umowy