Świadczenie usług w zakresie przesyłek pocztowych, wysyłanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1,2 do niniejszego ogłoszenia.

Informacja o wyborze oferty

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie

OPZ Załącznik nr 1na 2022r.

OPZ załącznik nr 2

Formularz-cenowy

Formularz ofertowy