prowadzenie bieżącej konserwacji centralnego ogrzewania oraz węzłów cieplnych wraz z usuwaniem bieżących awarii w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie i druki

Zakres konserwacji

Wykaz budynków do konserwacji c.o.

Karta rozliczenia konserwacji

Wzór umowy