Świadczenie usług w zakresie przesyłek pocztowych, wysyłanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Informacja o wyborze oferty

Odpowiedzi na zapytania

Modyfikacja Ogłoszenia

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

OPZ Załącznik nr 1

OPZ załącznik nr 2

OPZ załącznik nr 3