Konserwacja stacji uzdatniania wody przy ul. Króla Maciusia 11, ul. Lucerny 13, ul. Patriotów 114 i ul. I Poprzecznej 14 w Warszawie.

informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie konserwacja stacji uzdatniania wody

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Umowa – wzór