Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

https://zgn-wawer.pl/wp-content/uploads/2022/03/Ogloszenie-nr-639216.docx

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz koszy ulicznych

Wykaz terenów do sprzątania

FormularzcenowyZałączniknr 2A