Wykonanie remontu instalacji wod.-kan. oraz c.o. w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Podkowy 15 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- uprawnienia

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

wzór umowy – załącznik nr 4