Doposażenie budynków mieszkalnych przy ul. Izbickiej 13 m 2, ul. Patriotów 116a m 1,2,3,4, ul. Wilgi 34 m 1,2,3/5,4,9,10 w Warszawie w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Opis-przedmiotu-zamówienia

SWZ

PFU Izbicka 13

PFU_Patriotów 116A

PFU_Wilgi 34

Inwentaryzacja – Izbicka 13 – rzut

Inwentaryzacja – Patriotów 116a – rzut

Inwentaryzacja – Wilgi 34 – rzut parteru

Inwentaryzacja – Wilgi 34 – rzut piętra