Usługa utrzymania czystości wraz z obsługą tężni solnej (nie solankowej) z wykorzystaniem aerozolu na terenie placu zabaw przy ul. Pożaryskiego.

Informacja o unieważnieniu postępowania

MODYFIKACJA Ogłoszenia

Ogłoszenie

Opis-przedmiotu-zamówienia

Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Wykaz usług

Wzór umowy