Zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Ecoline Ultima CWD w budynkach mieszkalnych przy ul. Bystrzyckiej 19 m 3, Filmowej 34/36 m. 1, Kłodzkiej 87 m. 1, Kąkolowej 30 m. 7, Lokalnej 65 m. 3, 4 i 5, Oliwkowej 14 m. 4, 5 i 6, Derkaczy 3 m. 1, Derkaczy 59B m. 5, Garncarskiej 59 m. 3 i 5, Kosodrzewiny 24/26 m. 14, Oleckiej 16 m. 1 i 3, Patriotów 95 m. 6 w Warszawie.

informacja o unieważnieniu postepowania

informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Kosztorys ofertowy – ul. Derkaczy 3 m 1

Kosztorys ofertowy – ul. Derkaczy 59B m 5

Kosztorys ofertowy – ul. Filmowa 34/36 m 1

Kosztorys ofertowy – ul. Garncarska 59 m 3

Kosztorys ofertowy – ul. Garncarska 59 m 5

Kosztorys ofertowy – ul. Kakolowa 30 m 7

Kosztorys ofertowy – ul. Kłodzka 87 m 1

Kosztorys ofertowy – ul. Lokalna 65 m 3

Kosztorys ofertowy – ul. Lokalna 65 m 4

Kosztorys ofertowy – ul. Lokalna 65 m 5

Kosztorys ofertowy – ul. Olecka 16 m 1

Kosztorys ofertowy – ul. Olecka 16 m 3

Kosztorys ofertowy – ul. Oliwkowa 14 m 4

Kosztorys ofertowy – ul. Oliwkowa 14 m 5

Kosztorys ofertowy – ul. Oliwkowa 14 m 6

Kosztorys ofertowy – ul. Patriotów 95 m 6

Kosztorys ofertowy -ul. Bystrzycka 19 m 3

Kosztorys ofertowy ul. Kosodrzewiny 24/26 m 14