Remont pustostanu nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 24 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB

SWZ

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy – rob. bud.

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – instal. wod.-kan.

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – instal. elektr.