Remont pustostanu nr 12 w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 25 w Warszawie.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

MODYFIKACJA SWZ – Załacznik nr 3C – zamienny kosztorys ofertowy (instal. elektr.)

Ogłoszenie

Opis Przedmiotu Zamówienia

SWZ

STWiORB

Kosztorys ofertowy – rob. bud.

Kosztorys ofertowy – instal. wod.-kan.

Kosztorys ofertowy – instal. elektr.