Remont pustostanu w lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 81 w Warszawie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB

Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy – rob. bud.

załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – wod.-kan.

Załącznik nr 3B – kosztorys ofertowy – inst. elektr.