Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wody użytkowej z wymianą pieców na paliwo gazowe oraz montaż kuchni gazowych w lokalach w budynku mieszkalnym przy ul. Dusznickiej 1 w Warszawie.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert II

Ogłoszenie II

SIWZ – II

Załącznik 1A – Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB – inst. woda

STWiORB – Inst. ogrzewania

STWiORB – gaz

Przedmiar –  CO

Przedmiar – GAZ

STRONA TYTULOWA

Spis zawartości projektu

OPIS TECHNICZNY budowy inst. gazu

BIOZ

Opis techniczny_inst. sanitarne

gaz 2-3

gaz pzt

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI

S1

S2

S3

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wody użytkowej z wymianą pieców na paliwo gazowe oraz montażem kuchni gazowych w lokalach w budynku mieszkalnym przy ul. Dusznickiej 1 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postepowania

Informacja z otwarcia ofert

MODYFIKACJA SIWZ

Załącznik 1A – Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie

SIWZ

STWiORB – inst. wodociągowa

STWiORB_- Inst. ogrzewania

STWiORB – inst. gazu

Przedmiar – c.o.

Przedmiar  – gaz

STRONA TYTULOWA

Spis zawartości projekt

Opis techniczny budowy instalacji gazowej 

BIOZ

Opis techniczny_inst. sanitarne

gaz 2-3

gaz pzt

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

S1

S2

S3

Warunki przyłączenia do sieci gazowej ul. Dusznicka 1