Remont pustostanu w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Wydawniczej 72 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

STWiORB

Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy – rob.bud.

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – instal. wod-kan.

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – instal. elektr.