Świadczenie usług w zakresie usuwania rozlewisk na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z załącznikami

Wzór umowy