Doposażenie budynków mieszkalnych przy ul. Rolniczej 6, Stylowej 14 w Warszawie w instalację gazu, c.o., c.w.u. wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj”

zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Opis-przedmiotu-zamówienia

SWZ

Załącznik do Systemowego Formularza ofertowego

Inwentaryzacja -Rolnicza 6-parter

Inwentaryzacja -Rolnicza 6-piętro

Inwentaryzacja – Stylowa 14- parter

Inwentaryzacja – Stylowa 14- piętro

PFU_Rolnicza 6

PFU_Stylowa 14