Sprzątanie i utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych budynków przy ul. Trakt Lubelski nr 353 i nr 355 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Wykaz sprzętu