Sprzątanie i utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych w budynkach - siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie III

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Zatrudnione osoby

załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik Nr 5 – Doświadczenie

Załącznik nr 6 – sprzęt

Sprzątanie i utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych w budynkach - siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Zatrudnione osoby

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik Nr 5 – Doświadczenie

Załącznik nr 6 – Ilość lat prowadzonej działalności

Sprzątanie i utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych w budynkach - siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355 w Warszawie

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Zatrudnione osoby

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik Nr 5 – Doświadczenie

Załącznik nr 6 – Ilość lat prowadzonej działalności

Sprzątanie i utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych w budynkach - siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Zatrudnione osoby

załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik Nr 5 – Doświadczenie