Doposażenie budynków mieszkalnych przy ul. Karpackiej 9 i ul. Podkowy 17 w Warszawie w instalację gazu, c.o., c.w.u. wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj”

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opis-przedmiotu-zamówienia

SWZ

Załącznik do Systemowego Formularza ofertowego

Opis-przedmiotu-zamówienia

Inwentaryzacja – Karpacka 9-Model

Inwentaryzacja – Podkowy 17-Model

PFU_Karpacka 9

PFU_Podkowy 17