Doposażenie budynku mieszkalnego: ul. Arniki 11 lok. 3, ul. Patriotów 102 lok. 7/8, ul. Żeganska 2c lok. 5 w Warszawie w kotły gazowe wraz z montażem instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej.

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB

SWZ

Kosztorys ofertowy – Arniki 11 m 3

Kosztorys ofertowy – Patriotów 102 m 7,8

Kosztorys ofertowy – Żegańska 2c m 5