Usługa utrzymania czystości wraz z obsługą tężni solnej (nie solankowej) z wykorzystaniem aerozolu na terenie placu zabaw przy ul. Pożaryskiego.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis-przedmiotu-zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy