Doposażenie budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj” przy ul. Hertza 1, ul. Jabłecznej 3, ul. Maciejowickiej 1, ul. Maciejowickiej 1A, ul. Skokowej 7, ul. Skokowej 8.

Informacja o wyborze oferty Doposażenie w gaz 6 budynków

Protokół z otwarcia ofert Doposażenie w gaz 6 budynków

Odpowiedzi doposażenie 6 budynków w gaz (1)

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Program Funkcjonalno Użytkowy – ul. Jabłeczna 3

Program Funkcjonalno Użytkowy – ul. Skokowa 7

program Funkcjonalno Użytkowy – ul. Skokowa 8

Program Funkconalno Użytkowy – ul. Maciejowicka 1

Program Funkconalno Użytkowy – ul. Maciejowicka 1a

Program Funkconalno Użytkowy – ul. Hertza 1