Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bartoszyckiej 23A w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

OPIS TECHNICZNY instal. gaz.

Opis techniczny_inst. sanitarne

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI

STWiORB Inst_wody_

STWiORB _Inst sanitarne

STWiORB gaz

BIOZ

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

PRZEDMIAR CO

PRZEDMIAR GAZ

PROJEKT

STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Mapa do celów projektowych

Instalacja gazowa – rzut parteru

Aksonometria

Rzut instalacji c.o.

Rozwiniecie instalacji

Technologia kotłowni