Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wody użytkowej, likwidacja palenisk na paliwo stałe oraz adaptacja pomieszczenia na kotłownie gazową wraz z montażem kotła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Młodej 22, 22A i 24 w Warszawie.

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o unieważnieniu postępowania (2)

Ogłoszenie III

SIWZ – III

Opis przedm zamówienia

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny_inst. sanitarne

STWiORB instal. ogrzewania

STWiORB Inst_wody

STWiORB gaz

PRZEDMIAR

gaz pzt

gaz r2-3

gaz r4

STRONA TYTULOWA

S P I S Z A W A R T O S C I P R O J E K T U

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej

BIOZ

Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wody użytkowej, likwidacja palenisk na paliwo stałe oraz adaptacja pomieszczenia na kotłownie gazową wraz z montażem kotła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Młodej 22, 22A i 24 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie II

SIWZ – II

Opis przedm. zamówienia

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

OPIS TECHNICZNY

BIOZ

STWiORB istal. gazowa

STWiORB instal c.o.

STWiORB instal. sanitarne

PRZEDMIAR MŁODA

Projekt budowl. instal. c.o. i ccw.

Mapa do celów projektowych

gaz r2-3

gaz r4

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

STRONA TYTULOWA

Spis zawartości projektu

S1

S2

S3

S4

S5

S6