Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym przy ul. Rolniczej 9 w Warszawie

Informacja o unieważnieniu postępowania II

Ogłoszenie II

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3- uprawnienia

Wzór umowy

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym przy ul. Rolniczej 9 w Warszawie

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3- uprawnienia

Wzór umowy