Świadczenie usług Helpdesk, serwis sieci oraz dzierżawa licencji oprogramowania Microsoft Server Standard, per procesor

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie II

załącznik nr 1 – Wykaz komputerów

załącznik nr 2 – Wykaz programów ZGN Wawer

załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Doświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie I

Załącznik nr 6- wzór umowy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie II

Załącznik nr 8 – Oświadczenie III

Świadczenie usług Helpdesk, serwis sieci oraz dzierżawa licencji oprogramowania Microsoft Server Standard, per procesor

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

załącznik nr 1 – Wykaz komputerów

załącznik nr 2 – Wykaz programów ZGN Wawer

załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Doświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie I

Załącznik nr 6- wzór umowy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie II

Załącznik nr 8 – Oświadczenie III