Remont elewacji budynku i scian fundamentów w budynku mieszkalnym przy ul. Hertza 1 Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

STWiORB

Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy