Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Lawinowej 6, ul. Bystrzyckiej 46, ul. Obszarowej 1 i ul. Arniki 8 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Część I – ul. Lawinowa 6

Opis przedmiotu zamówienia – ul. Lawinowa 6.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej – ul. Lawinowa 6

część II – ul. Bystrzycka 46

Opis przedmiotu zamówienia – ul. Bystrzycka 46.

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej – ul. Bystrzycka 46

Część III – ul. Obszarowa 1

Opis przedmiotu zamówienia – ul. Obszarowa 1

Warunki przyłączenia do sieci gazowej- ul. Obszarowa 1

Część IV – ul. Arniki 8

Opis przedmiotu zamówienia – ul. Arniki 8

Warunki przyłączenia do sieci gazowej – ul. Arniki 8