Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu ciągłym instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w czasie pracy i poza godzinami pracy ZGN

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – wykaz budynków

Załącznik nr 2 – zakres konserwacji instalacji gazowej

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Uprawnienia

Załącznik nr 5 – Doświadczenie

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące usuwania awarii

Wzór umowy