Remont instalacji c.o. i ccw z wymianą pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Garncarskiej 19 m 1, Garncarskiej 19 m 3, Garncarskiej 23 m 1, Garncarskiej 23 m 1A, Garncarskiej 59 m 1, Derkaczy 57 m 2, Derkaczy 57 m 3, Junaków 20 m 3, Patriotów 95 m 6 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

STWiORB

opis techniczny

Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy – ul. Garncarska 19 m 1

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – ul. Garncarska 19 m3

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – ul. Garncarska 23 m 1

Załącznik nr 3C – Kosztorys ofertowy ul. Garncarska 23 m 1A

Załącznik nr 3D – Kosztorys ofertowy – ul. Garncarska 59A m 1

Załącznik nr 3E – Kosztorys ofertowy – ul. Derkaczy 57 m 2

Załącznik nr 3F – Kosztorys ofertowy – ul. Derkaczy 57 m 3

Załącznik nr 3G – Kosztorys ofertowy – ul. Junaków 20 m 3

Załącznik nr 3H – Kosztorys ofertowy – ul. patriotów 95 m 6