Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wskazanych przez ZGN

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ 

Załącznik nr 1 – do formularza ofertowego (formularz cenowy)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia