Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla instalacji pompy ciepła dla budynku wielorodzinnego drewnianego, dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego zlokalizowanego przy ul. Patriotów 1/3 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- uprawnienia

Wzór umowy