Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla instalacji pompy ciepła dla budynku wielorodzinnego drewnianego dwukondygnacyjnego zlokalizowanego przy ul. Kosodrzewiny 24/26 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- uprawnienia

Wzór umowy