Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wskazanych przez ZGN.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Pytania , Odpowiedzi, MODYFIKACJA SIWZ

Pytania , odpowiedzi , MODYFIKACJA SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – do formularza ofertowego (formularz cenowy)

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – do opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – do opisu przedmiotu zamówienia