Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Marysińskiej 21 m 1 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy – rob. bud.

Załącznik nr 3A -Kosztorys ofertowy – istal. c.o i wod-kan

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – instal. elektr.