Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia7A m 156 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Opis-przedmiotu-zamówienia

STWiORB

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy – rob. bud.

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – instal. elektr.

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – instal. wod.-kan.

Załącznik nr 3C – Kosztorys ofertowy – kuchnie gaz.