Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wskazanych przez ZGN.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy – Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego