Remont pustostanu nr 167 w budynku mieszkalnym przy ul. Andersa 33 w Warszawie.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna

Kosztorys ofertowy – Roboty budowlane

Kosztorys ofertowy – Instalacja elektryczna

Kosztorys ofertowy – Wod-kan