Ochrona mienia na targowisku przy ul. Walcowniczej, ul. Trocinowej, monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika zainstalowanego na targowisku w pomieszczeniu ochrony, montaż konserwacja systemu alarmowego powiadamiania grup interwencyjnych.

SIWZ

załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

Pr0tokół z otwarcia ofert ochrona bazar

Informacja o wyborze oferty