Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bartoszyckiej 23A w Warszawie

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

SIWZ Budowa instalacji gazu Bartoszycka 23

załącznik nr 1 – Opis przedm. zamówienia

STRONA TYTULOWA

S P I S Z A W A R T O S C I P R O J E K T U

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

OPIS TECHNICZNY

STWiORB inst. wody

STWiORB-_Inst sanitarne

STWiORB – gaz

GAZ PZT

gaz r2

gaz r3

Opis techniczny_inst. sanitarne

PRZEDMIAR CO BARTOSZYCKA 23A

PRZEDMIAR GAZ BARTOSZYCKA 23A

S1

S2

S3

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej