Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

SIWZ

BIOZ

PRZEDMIAR CO

PRZEDMIAR GAZ

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Opis techniczny_inst. sanitarne

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy instal. gaz.

gaz 2

gaz 3

gaz pzt

STWiORB sanitarne

STWiORB inst. ogrzewania

STWiORB wew. instal. gaz.

STRONA TYTULOWA

S P I S Z A W A R T O S C I P R O J E K T U

s1

s2

s3