Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Derkaczy 52 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłej wody, piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją ogrzewania na paliwo stałe i dostosowanie kominów do projektowanej instalacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

opis przedmiotu zamówienia

warunki przyłaczenia do sieci gazowej

załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – uprawnienia

Załącznik Nr 5 – doświadczenie

wzór umowy