Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 83 m 9 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

STWiORB

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy – rob. bud.

Załącznik nr 3A – kosztorys ofertowy – instal. elektr.

Załącznik nr 3B – kosztorys ofertowy – instal. wod.-kan. i c.o.