Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 95 m 5 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB

SIWZ

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy – rob. bud.

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – instal. elektr.

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – instal. wod-kan i c.o.

Załącznik nr 3C –Kosztorys ofertowy – montaż pompy ciepła