Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu kotłowni gazowych dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w czasie pracy i poza godzinami pracy ZGN

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia – obiekty mieszkalne

Opis przedmiotu zamówienia – obiekty użytkowe

UMOWA