Wydzielenie pomieszczenia na w.c. i remont instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym przy ul. Kosodrzewiny 24/26 m 2a w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie i formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – uprawnienia

załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy

wzór umowy