Remont elewacji budynku i ścian fundamentów w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 114 Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SIWZ i kosztorys zamienny

Odpowiedzi na zapytania I

SIWZ

STWiORB

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy